Brza pruga je olakšala komunikaciju, omogućila bolju interakciju među ljudima i omogućila da se ideje i dobre prakse prošire iz velikih u manje gradove u Kini, navode sagovornici agencije Sinhua u video prilogu.