Studija je objavljena u časopisu Priroda (Nature) 21. Septemra, saopštila je Kineska akademija poljoprivrednih nauka, prenosi Sinhua.

Pesticidi mogu u mnogome smanjiti ekonomske gubitke, ali se suočavaju sa ozbiljnim izazovima zbog njihove toksičnosti i otpornosti na štetočine i bolesti.

Srž razvoja bezbednih pesticida sa novim mehanizmom delovanja leži u molekularnim ciljevima pesticida. Specifična molekularna meta pesticida može stvoriti desetine ili čak stotine novih pesticida.

Hitin je najzastupljeniji aminopolisaharid na zemlji, a njegova biosinteza je neophodna za opstanak i reprodukciju velikog broja organizama, uključujući mnoge štetočine, patogene gljive i oomicete (vodene plesni) koji ozbiljno oštećuju useve. U međuvremenu, kako hitin ne postoji u biljkama i sisarima, on je idealna molekularna meta za razvoj zelenih fungicida ili insekticida.

Međutim, iz prethodnih studija malo se zna o mehanizmu biosinteze hitina.

Naučnici sa Instituta za zaštitu bilja Kineske akademije poljoprivrednih nauka proučavali su PsChs1, hitin sintazu iz glavnog patogena koji izaziva truljenje rizoma soje (Phitophthora Sojae), što uzrokuje više od milijardu dolara ekonomskih gubitaka svake godine na globalnom nivou.

Istraživači su analizirali krio-elektronsku mikroskopsku strukturu PsChs1, otkrivajući po prvi put ceo proces biosinteze hitina, prenosi kineska agencija.