Narodna biblioteka “Dositej Obradović” poklonila je 300 knjiga iz svog fonda Specijalnoj bolnici Novopazarska banja i na taj način dala doprinos formiranju biblioteke u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Direktor novopazarske biblioteke Elijas Rebronja izjavio je da će ova donacija pomoći licima smeštenim u bolnici da što aktivnije budu uključena u sve tokove društvene zajednice.

“Smatramo da se knjigom mogu olakšati dani provedeni u ovoj specijalnoj bolnici, a mi na ovaj način dajemo svoj doprinos tome. Osnivanje biblioteke u ovoj zdravstvenoj ustanovi samo je još jedan vid približavanja knjige svim čitaocima našeg grada”, rekao je Rebronja.
 
Ova akcija sprovedena je u okviru obeležavanja Dana knjige, a podržala ju je gradska uprava Novog Pazara.

N. Kočović