Narodna banka Srbije objavila je kamatne stope koje banke stvarno naplaćuju građanima za minuse na tekućim računima, po kojima taj iznos zavisi od nominalne kamatne stope koju je klijent ugovorio sa bankom, ali i od metode izračunavanja.

Prema centralnoj banci, građani bi trebalo da znaju da stvarna naplata zavisi i od toga da li banka primenjuje češći obračun od plaćanja, kada se kamata u međuvremenu pripisuje dugu.

Na taj način se u momentu naplate plaća i kamata na kamatu, odnosno stvarni trošak je veći nego što izgleda samo na osnovu ugovorene nominalne kamatne stope.

Narodna banka Srbije je prethodno objavila da je u januaru najveću godišnju kamatnu stopu na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imala Erste banka, 81,56 odsto, a najmanju Dunav banka, 16,34 odsto.

Kamatu veću od 50 odsto na nedozvoljena prekoračenja ima 10 od 29 banaka.

Pored Erste banke, veće kamatne stope na “nedozvoljeni minus” imaju Sosijete ženeral banka (78,28 odsto), KBM banka Kragujavac (58,69 odsto), Čačanska banka (57,99), KBC banka (57,59), Kredi agrikol Novi Sad (54,7), OTP banka (53,69), Prokredit (51,22), Srpska banka (51,11) i Komercijalna banka (50,34 odsto).

Najmanje kamate na nedozvoljena prekoračenja imaju, pored Dunav banke, i Unikredit banka (18,8 odsto) i JUBMES banka (22,21 odsto).

Na dozvoljena prekoračenja, najveću kamatu na godišnjem nivou imaju Eurobanka od 38,25 odsto, Poštanska štedionica od 36,75 odsto i Banka Inteza od 36,63 odsto.

Najmanju kamatu na dozvoljena prekoračenja imaju JUBMES banka od 16,84 odsto, Dunav banka od 20,55 i KBC banka od 23,72 odsto.