NOVI PAZAR- Radnici komunalnog preduze?a “?isto?a” u Novom Pazaru  ve? šesti dan štrajkuju zbog neispla?enih li?nih dohodaka. Predsednik Samostalnog sindikata u ovom preduze?u Ljutvo Mavri? rekao je da radnici poštuju zakonski minimum procesa rada i opslu�uju samo javne ustanove od opšteg interesa. „U štrajku ?emo biti sve dok nam ne isplate tri zaostala li?na dohotka. Radnici ovog preduze?a su gladni i �ive maltene na ulici, jer su mnogi dobili otkaze zbog neispla?enih zakupnina za stanove. Mi smo najve?a beda u ovom gradu“, rekao je Mavri? za radio Sto plus. Sa druge strane, direktor "?isto?e" Jovan Joši? rekao je da radnicima kasne dve a ne, kako radnici tvrde, tri plate.  „Rukovodstvo preduze?a nastoji da se ovaj problem što pre reši. Opština je, kao osniva? preduze?a, utvrdila minimum procesa rada koji se mora poštovati“, rekao je Joši?. Komunalno preduze?e "?isto?a" u Novom Pazaru ima 260 zaposlenih.