ZRENJANIN – Zoran Babi?, u široj javnosti poznatiji po u?eš?u u organizaciji gradnje spomenika Rokiju Balboi u Žitištu, predložio je da se na stadionu fudbalskog kluba Novi Pazar kao jedan od na?ina za smirivanje politi?kih strasti u Sandžaku organizuje kocert Dina Merlina. Gostujuci kao zamenik predsednika Opstine Žitište u programu jedne lokalne radio stanice Babi? je uputio kritike Demokratskoj Stranci i Demokratskoj stranci Srbije, koje po njegovim re?ima, svoju politi?ku mo? koriste za medjusobne obra?une, a ne za ja?anje tog dela Srbije. "Veliki deo Bošnjaka je gradjanski opredeljen i oni se sada povla?e pri najezdi primitivizma, nasilja i vešta?kih sukoba unutar Islamske verske zajednice", izjavio je Babi? i istakao da u Novom Pazaru ima puno prijatelja i poznanika koji zastupaju ovakve stavove. Babi? je dodao da antagonizam Bošnjaka prema politici iz Beograda raste i da je ve?i sada nego za vreme režima Slobodana Miloševi?a, kao i da su ?lanovi Vlade Srbije dužni da pošalju bilo kakav pozitivan signal gradjanima Novog Pazara i da im pokažu da im je stalo da tenzije splasnu. Prema njegovim re?ima, jedan od najefektnijih na?ina bio bi njihovo zajedni?ko pojavljivanje na nekoj od javnih manifestacija poput koncerta Dina Merlina, nesporno jedne od najpopularnijih estradnih zvezda i u ovim krajevima.