TUTIN- Pododbor Muslimanskog humanitarnog društva “Merhamet- Sandžak” iz Tutina pozvao je zainteresovane gra?ane da se prijave na besplatne kurseve za rad na ra?unarima i u?enje engleskog jezika. Pravo prijave imaju mladi sa završenom srednjom školom i  studenti koji nisu u mogu?nosti da plate kurs, nezaposleni i lica kojima posao zavisi od znanja ovog jezika i rada na kompjuteru. Iz Merhameta je saopšteno da ?e kurseve voditi profesori sa dugogodišnjim iskustvom. Konkurs je otvoren do 15. januara.