NOVI PAZAR- Za kreditiranje malih i srednjih preduze?a u 58 nerazvijenih opština u Srbiji iz Fonda za razvoj odobreno je 1,5 milijardi dinara. Taj novac je namemenjen finansiranju 226 projekata u 51 opštini, ?ija realizacija ?e omogu?iti zapošljavanje 2.294 radnika. Krediti koji su namenjeni programima u 31 najnerazvijenijoj opštini otpla?iva?e se sa godišnjom kamatom od jedan odsto, dok su kamate na kredite za projekte u 20 nerazvijenih opština dva odsto. Za izgradnju novih i opremanje izgra?enih fabrika bi?e iskoriš?eno 77 odsto vrednosti kredita, a ostatak je za nabavku trajnih obrtnih sredstava.