TUTIN- Predsednik opštine Tutin Šemsudin Ku?evi? ocenio je, komentarišu?i situaciju u Islamskoj zajednici, da u Sandžaku postoji problem nasilja, a ne verskih razlika. “Normalno je da se ljudi razlikuju, što politi?ki, to i verski, ali je potrebno da izbacimo nasilje. Potrebno je što pre spre?iti ljude da rešavaju probleme nasiljem”, rekao je Ku?evi? radiju Sto plus. On je istakao da Novi Pazar smatra duhovnim centrom Bošnjaka u Srbiji. “Ja bih izbacio lažnu dilemu o tome da li duhovni centar Bošnjaka sa ovih prostora treba da bude u Beogradu ili Sarajevu. Za nas je centar u Novom Pazaru, I duhovni I ekonomski”, rekao je Ku?evi?.