BEOGRAD/NOVI PAZAR- Javno preduze?e "Srbija šume" apelovalo je na gra?ane da pred novogodišnje i boži?ne praznike kupuju jelke sa busenom. To preduze?e saopštilo je da ?e za praznike ponuditi oko 8.000 stabljika jelki sa busenom, kao i da ?e se na tržištu pojaviti i se?ene jelke iz privatnih šuma kojima "Srbija šume" pružaju stru?no-tehni?ke usluge. "Za sve jelke, kako državne tako i one koje poti?u iz privatnih šuma, mora da postoji obavezna propratna dokumentacija i kartica za svaku jelku, na kojoj stoji ime proizvo?a?a i žig državne ili privatne šume", navodi se u saopštenju. Inspektori šumarstva u saradnji sa MUP-om Srbije, tržišnom i finansijskom inspekcijom kontrolisa?e promet novogodišnjih i boži?nih jelki, navodi se u saopštenju "Srbija šuma".