TUTIN– Takmi?ar karate kluba „Tutin“ Edit Kurtovi? osvojio je zladnu medalju, u apsolutnoj kategoriji, na me?unarodnom memorijalnom turniru „Siniša Podvinski“ u Nišu. „Imao sam pet borbi i u jakoj konkurenciji osvojio sam prvo mesto. Ovo je još jedan uspeh za mene i klub u kome treniram. Ova medalja mi samo daje podstrek da još više treniram i na svakom turniru, na najbolji na?in, predstavljam grad i region iz koga dolazim“, rekao je Kurtovi? radiju Sto plus.  Drugi takmi?ar iz ovog kluba Rafet Alomerovi? na istom turniru je, u svojoj kategoriji, osvojio ?etvrto mesto me?u 16 karatista. Takmi?ari karate kluba „Tutin“ narednog meseca u?estvova?e i na me?unarodnom turniru u Leskovcu.