Kvalifikacioni ispiti za upis
u četvorogodišnje srednje stručne škole i gimnazije polagaće se 22. juna iz
srpskog jezika i 23. juna iz matematike.
 

Kvalifikacioni ispiti polagaće
se u matičnim osnovnim školama, a đaci će testove iz matematike i srpskog
jezika polagati po nešto drugačijim pravilima u odnosu na prošlogodišnje.

40 odsto zadataka iz srpskog
jezika imaće promenjen redosled ponuđenih odgovora u odnosu na redosled iz
zbirki za pripremu ispita.
 

Od 17 zataka iz matematike u
pet zadataka brojčane vrednosti biće drugačije nego u zbirkama.

Pravila upisa ostaju ista kao i proteklih godina. Učenici mogu da osvoje najviše
dvadeset bodova po testu, a da bi đak položio prijemni ispit potrebno je da
osvoji bar po jedan bod na ispitima iz srpskog jezika i matematike.

Prioritet prilikom upisa imaće
đaci sa osvojenih pet i više bodova po testu.
 

čaci koji žele da upišu neki
od trogodišnjih smerova ne polažu kvalifikacione ispite, već se rangiraju na
osnovu uspeha iz osnovne škole.