NOVI PAZAR– Bošnja?ko nacionalno ve?e je nacionalnu nagradu, medalju “Rifat Burdževi?- Tršo”, dodelilo direktoru Službe za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Petru La?evi?u. Ovu nagradu ve?e dodeljuje pojedincima ili institucijama za doprinos u oblastima javnih delatnosti, ljudskih prava i za doprinos ideji multietni?kog i multikulturalnog društva. “La?evi? je svojim angažmanom doprineo implementaciji me?unarodnih mehanizama zaštite ljudskih i manjinskih prava u našoj zemlji, primeni svetskih standarda u ovoj oblasti i potpunijem ostvarenju prava pripadnika bošnja?ke nacionalne zajednice u Srbiji”, navodi se u obrazloženju odluke Bošnja?kog nacionalnog ve?a.