NOVI PAZAR– Koalicija Lista za Sandžak razmisli?e da li ?e poslanici
te stranke i dalje sedeti u Skupštini Srbije, ako verskim službenicima
i vernicima ne bude omogu?eno da obavljaju verske obrede u džamiji u
Novom Pazaru. Poslanici Liste za Sandžak Esad Džudževi? i Bajram
Omeragi? rekli su da je naoružana neidentifikovana grupa ljudi
nezakonito uzurpirala Altun-alem džamiju u Novom Pazaru sa namerom da
renovira taj spomenik kulture iz 16. veka. Oni su, kako su naveli, još
jednom ukazali na tešku bezbednosnu situaciju u Novom Pazaru koja
traje od 5. novembra, kao i na to da su morali da reaguju na
osporavanje ustavnog i zakonskog prava gra?ana Novog Pazara na vršenje
verskih obreda. "Tražimo od Vlade Srbije da obezbedi javni red i mir
kako bi verski službenici i vernici mogli da obavljaju verske obrede u
verskom objektu, a ne na ulici", rekao je Džudževi?. On je dodao i da
je povodom zatvaranja centralne džamije u Novom Pazaru nekoliko puta
pozivana i policija, ali da do sada nije bilo nikakvog rezultata.
Poslanici Liste za Sandžak su najavili da se sprema na desetine
naprasnih renoviranja džamija, ukoliko se ne zaustavi nedozvoljeno
renoviranje džamije u Novom Pazaru. Kako su naveli Esad Džudževi? i
Bajram Omeragi?, u?enici se izbacuju iz verske škole u Novom Pazaru, a
direktor te škole kaže da ?e ih vratiti onog trenutka kada njihovi
roditelji povuku potpise protiv imama Muamera Zukorli?a. Dodali su da
je me?u izba?enim u?enicima i sin reis-ul-uleme Adema Zilki?a.
Dešavanja u Novom Pazaru bila su tema i za skupštinskom govornicom.
Džudževi? je za govornicom naveo da je država obavezna da razoruža
pedesetak ljudi koji su ušli u džamiju u Novom Pazaru i da
omogu?i vernicima da obavljaju obrede u skadu sa Ustavom i zakonom.