BEOGRAD/NOVI PAZAR– Funkcioner Kolicije "Lista za Sandžak" Bajro Omeragi? izjavio je danas da ?e na izborima 20. januara, ta koalicija podržati predsedni?kog kandidata Nove Srbije Velimira Ili?a koji je, kako je ocenio, najviše uložio u Sandžak. "Pozivamo bira?e da daju glas Velimiru Ili?u jer ose?amo obavezu prema ministru koji je u naš region toliko investirao i u?inio da poboljša infrastrukturu što je neophohodan uslov za privredni i ekonomski razvoj Sandžaka", rekao je Omeragi? na konferenciji za novinare. U Sandžak je, kako je naveo, investirano 100 miliona evra, od toga je u rekonstrukciju puteva i zaobilaznice uloženo izme?u 40 i 50 miliona evra, a u kompletnu telefonizaciju 26,7 miliona evra. Omeragi? je kazao da ?e brze evropske integracije biti kriterijum za odluku o podršci kandidatu u drugom krugu predsedni?kih izbora.