NOVI PAZAR- Predsednik Sandža?ke demokratske stranke Rasim Ljaji? izjavio je danas da je kriza u islamskoj zajednici u Srbiji izazvana spolja, ali i da se do rešenja mora do?i kroz razgovore. "Radi se o politi?kom aktu pokušaja razjedinjavanja i podela unutar islamske zajednice. Situacija toliko zakomplikovana da preti daljoj destabilizaciji i sukobima na ovom podru?ju", kazao je Ljaji?. On je Stranku demokratske akcije Sulejmana Ugljanina optužio za izazvanje krize unutar Islamske verske zajednice, ali i naglasio da postoji spremnost da se sa ovom strankom razgovara o svim ekonomskim, politi?kim i bezbedonosnim problemima u Sandžaku. Laji? je ocenio da je policija u zvani?nom saopštenju navela da su rekora?ena ovlaš?enja prilikom intervencije i naglasio da je SDP tražio informaciju o celom doga?aju, kao i sankcionisanje onih koji u incident izazvali. "Logi?no je o?ekivati i odgovaraju?e sankcije prema pojedinim pripadnicima policije", kazao je on i dodao "bez obzira o kome se radi". Ljaji? se složio da politi?ari nemaju šta da traže kada su u pitanju organizacija i poslovi Islamske zajednice i naglasio da je SDA Sulejmana Ugljanina pozvana na razgovor o situaciju u Sandžaku. "Mi ne bismo nijednom re?ju komentarisali ono što se doga?a sada u Islamskoj zajednici u Srbiji da se ne radi o krizi izazvanoj spolja", rekao je Ljaji?.