SARAJEVO/NOVI PAZAR- Lider Sandža?ke demokratske partije Rasim Ljaji? ocenio je da ?e u Srbiji biti održani "najneizvesniji" predsedni?ki izbori. "Posle osam godina opet smo pred dilemom – ho?e li Srbija i?i ka 2009. ili se vratiti u 1999. godinu. Tadi?eva pobeda garantuje evropski put Srbije i boljitak manjinskim zajednicama i naravno – Sandžaku", izjavio je Ljaji? za "Dnevni avaz". Ocenio je da bi, pobedom lidera radikala Tomislava Nikoli?a, bila ozna?ena "krupna politi?ka kriza i na unutrašnjem i na spoljnom planu". "Verovatno zaoštravanje odnosa s me?unarodnom zajednicom, njihovo preispitivanje odnosa sa Srbijom, zaustavljanje evropskog puta", rekao je Ljaji?. Ljaji? koji je prošle subote ponovo izabran za lidera Sandža?ke demokratske partije koja se proširila na teritoriji cele Srbije, ocenio da je to "pre tri-?etiri godine bilo je nezamislivo". "Sada smo postali najja?a manjinska stranka u zemlji i na narednim lokalnim izborima o?ekujemo da postanemo deo vlasti u mnogim gradovima Srbije, uklju?uju?i Beograd", zaklju?io je Ljaji?.