NOVI PAZAR- Lider Sandža?ke demokratske partije Rasim Ljaji? ocenio je da bi državni organi trebalo da razoružaju sve one koji su naoružani u Novom Pazaru i da spre?e da se vernici i dalje mole na ulici, ispred Altun alem džamije. "Mora da se spre?i taj cirkus, da se ljudi skupljaju na ulicama i da tamo obavljaju molitve, nasuprot svim islamskim principima, jer to predstavlja uvod u incidente", rekao je Ljaji? novinarima nakon posete Specijalnom zavodu za decu i omladinu u Stamnici. On je za incident u Novom Pazaru optužio lidera Stranke za Sandžak Sulejmana Ugljanina i ocenio da je dobro što se taj sukob, koji je, kako je rekao, izrodila stalna tenzija, završio bez mnogo povre?enih. "Ugljanin, srazmerno gubitku podrške u javnosti Sandžaka jedino što sada može je da pravi nove incidente, podiže tenzije i tako pokuša da se održi u politickom životu", rekao je Ljaji?. Prema njegovim re?ima, doga?aj u Novom Pazaru posledica je "permanentnih pokušaja" Ugljanina da "na svaki na?in, uz upotrebu oružja i kriminalaca ostvari uticaj i prevlast u islamskoj verskoj zajednici". "O?ito da nekim ljudima ništa nije sveto kada su spremni da gaze i po leševima kako bi došli do svog politi?kog cilja", zaklju?io je Ljaji?.