Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je danas da će
Vladi Srbije predložiti da formira antikrizni štab koji će rešavati zahteve
zaposlenih u preduzećima u štrajku.