Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić pozvao je danas lokalne
samouprave u Srbiji da omoguće subvencije za plaćanje komunalnih usluga i
električne energije najsiromašnijim slojevima stanovništva.