NOVI PAZAR– Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Zoran Lon?ar ocenio je danas u Novom Pazaru da ?e formiranje nove školske uprave u ovom gradu približiti centralne vlasti potrebama lokalne samouprave. “Školska uprava ?e biti Ministarstvo u malom, na ovom delu teritorije Srbije, a bi?e osnovana kao podru?ni organ Ministarstva prosvete”, rekao je Lon?ar novinarima, nakon sastanka sa predsednikom opštine Novi Pazar Sulejmanom Ugljnaninom. On je izrazio zadovoljstvo pošto je sa Ugljaninom položio kamen temeljac za Medicinsku školu u Novom Pazaru. “Danas ?u imati priliku da u ime države položim kamen temeljac za jednu od najsavremenijih škola u zemlji. Želja nam je naša  deca u najsavremenijim uslovima sti?u znanja i veštine, i na taj na?in otvaraju sebi put za novu i perspektivniju budu?nost”, rekao je Lon?ar. Predsednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin rekao je da je polaganje kamena temeljca za izgradnju Medicinske škole u Novom Pazaru istoriski ?in. “Izgradnja ove škole nije zna?ajna samo za obrazovanje, ve? i za budu?i razvoj našeg grada”, ocenio je Uljanin. On je ponovio stav da je dolaskom premijera Srbije Vojislava Koštunice na politi?ku scenu uspostavljena dobra me?unacionalna harmonija u Srbiji. “U ovoj regiji je vra?eno poverenje gra?ana u državu i njene organe, a mi smo dokazali isparvnom ideju ulaska u sve državne institucije”, istakao je Ugljanin. Ministar Lon?ar je tokom dana obišao Univerzitet i nekoliko ovdašnjih škola.