NOVI PAZAR- ?lan Predsedništva Sandža?ke demokratske partije Meho Mahmutovi? ocenio je danas da su “skoro svi” lokalni izbori u Novom Pazaru do sada bili neregularni. “Insistiramo kod OEBS da pomogne u sprovo?enju izbora, kako narod ne bi strepeo da ?e se tog dana nešto desiti”, rekao je Mahmutovi? medijima posle razgovora sa predstavnicima OEBS-a. Generelni sekretar SDP-a Mirsad Jusufovi? izrazio je oštar protest zbog zabrane predstavnicima SAD i Velike Britanije da posmatraju predstoje?e predsednicke izbore. “Ako je izborni proces pošten, onda nema nikakvog razloga sa se dvema ambasadama zabrani da prate izborni proces. O?igledno je da neko ima interes da ovu zemlju vrati nazad”, rekao je Jusufovi?. On je izjavio da, za razliku od zakazanih lokalnih izbora u maju, regularnost predsedni?kih izbora treba da bude na ve?em nivou. “Na lokalnim izborima postoji samo Izborna komisija, koja se sastoji samo od ljudi predsednika opštine”, rekao je Jusufovi?.