NOVI PAZAR– Danas imenovani predsednik Upravnog odbora Penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije Meho Mahmutovi? kao prvu dobru vest sa te pozicije je najavio da ?e slede?i ?ek penzionerima biti uve?an za 2.000 dinara. On je na konferenciji za novinare naglasio, kako je rekao, korektan odnos Demokratske stranke prema Sand�a?koj demokratskoj partiji, ?iji je on ?lan predsedništva, i pozvao gradjane da glasaju za Borisa Tadi?a. “Jer je to jedini kandidak koji nas mo�e odvesti u Evropu i svim gradjanima garantovati bolji i prosoeritetniji �ivot”, rekao je Mahmutovi?. On je ovom prilikom rekao i da je na današnjoj sednici Vlade Srbije doneta odluka po kojoj ?e svi radnici Vojina Popovi?a dobiti jednokratnu pomo? od po 20.000 dinara. Mahmutovi? je dodao i da je predsednik njegove stranke i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji? u Beogradu razgovara sa delegacijom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema saopštenju ovog ministarstva,  na ovom sastanku je pomenuto i pitanje potpisivanje sporazuma o kulturno prosvetnoj saradnji. “To je posebno zna?ajno za studente iz Sand�aka, koji i dalje na pojedinim fakultetima u BiH pla?aju visoke školarine”.