Politički manifest nacističkog lidera Adolfa Hitlera „Majn Kampf“ (Moja borba) od danas je ponovo dostupan u Nemačkoj, 70 godina nakon završetka Drugog svetskog rata.
Nemački Istorijski institut objavio je dopunjeno i kritičko prvo izdanje Hitlerove knjige nakon isteka autorskih prava koja od 1945. godine poseduje savezna država Bavarska. Prema pravnoj regulativi EU autorska prava postaju javno dobro 70 godina nakon smrti autora.
Nemačka ministarka obrazovanja Johana Vanka izjavila je danas da će novo kritičko izdanje Hitlerovog političkog manifesta pomoći u razbijanju mitova o nacističkom lideru.
Johana Vanka je izjavila da knjiga „Majn Kampf“ nikada nije bila formalno zabranjena, da je elektronsko izdanje široko rasprostranjeno na internetu, kao i da objavljivanje knjige treba da ukaže učenicima na sve negativne aspekte ovog dela.