NOVI SAD – Kosovski politi?ki analiti?ar Škeljzen Mali?i izjavio je da je predlog o rešavanju kosovskog pitanja po modelu Hong Konga nerealan, ocenjuju?i da srpski pregovara?ki tim "o?ajni?ki pokušava da prona?e formulu po kojoj bi Kosovo bar na papiru ostalo u sastavu Srbije". U intervjuu novosadskom "Gra?anskom listu" Mali?i je naveo da je sli?an model predlagao prethodni ministar inostranih poslova Srbije Vuk Draškovi?, kada je govorio o specijalnom statusu Kosova. Prema Mali?ijevim re?ima, problem je u tome što je situacija u kojoj se nalazio Hong Kong 1997. godine "neuporediva sa situacijom na Kosovu". "U pitanju je potpuno druga?iji kontekst, druga?ije istorijsko nasle?e. U pitanju je bio jedan narod koji je živeo u dve države s razli?itim državnim ure?enjem, koje me?u sobom nisu imale neposredna ratna iskustva", kazao je Mali?i. On je ocenio da ?e pregovara?ka grupa u izveštaju Savetu bezbednosti napisati da pregovori nisu dali rezultat i predložiti rešenje "koje se ne?e suštinski razlikovati od Ahtisarijevog plana". Mali?i je podsetio da specijalni izaslanik UN taj plan "nije pravio na svoju ruku, ve? uvažavaju?i stvarnost". "Iza njegovog plana stajale su sve velike sile osim Rusije. Ina?e, ve? sada se mogu ?uti komentari da je Ahtisarijev plan bolji po Srbe i Srbiju od ove hongkonške varijante", naveo je Mali?i. Kosovski analiti?ar je ocenio da još uvek postoji mogu?nost da se status Kosova reši u okviru Saveta bezbednosti i da Rusija pristane na nešto "što bi li?ilo na Ahtisarijev plan". "Svima je jasno da se ovo pitanje mora što pre rešiti, jer ne samo Kosovo ve? i Srbija i ?itav region pate zbog ovog problema, bolje re?eno, zbog toga što još uvek nije finalizovan rasplet jugoslovenske krize", kazao je Mali?i.