Malo zainteresovanih za prodaju akcija NIS-a

Vlasnici akcija NIS-a u Novom Pazaru prvog dana trgovanja ovim hartijama od vrednosti nisu žurili sa njihovom prodajom, ocenio je danas rukovodilac ekspoziture Poštanske štedionice Mirza Bojadzić.

 

“Građani su se uglavnom informisali o načinima prodaje svojih akcija, tako da je izostala velika gužva na šalterima pošta”, rekao je Bojadzić radiju Sto plus.

 

On je dodao da je proces predaje naloga za prodaju besplatnih akcija jednostavan, pri čemu se građani izjašnjavaju koliko akcija žele da prodaju i koja je minimalna cena ispod koje ne žele da prodaju akcije.

 

“Period zadržavanja na šalteru biće kratak, a građanima je prilikom predaje naloga potrebna samo važeća lična karta” kazao je Bojadzić.

 

Trgovanje akcijama NIS-a počelo je juče na Beogradskoj berzi, po početnoj ceni od 505 dinara za jednu akciju.

 

Poštanska štedionica će građanima, koji su dobili po pet akcija NIS-a, besplatno pružati brokerske usluge za prodaju tih hartija od vrednosti.