Upravni odbor Matice srpske saopštio je danas da je “za srpsku kulturu” jedino prihvatljiv termin “bošnjački”, a ne “bosanski” jezik.

“Odbor za standardizaciju srpskog jezika je pravovremeno usvojio sociolingvistički zasnovanu odluku da je za srpsku kulturu jedino prihvatljiv termin bošnjački, a ne bosanski jezik”, piše u saopštenju.

Upravni odbor Matice srpske na današnjoj sednici je danas utvrdio zaključak da na to treba podsetiti državne organe Srbije, a pre svega nadležna ministarstva.