NOVI PAZAR- Sandža?ki odbor za ljudska prava i Sandža?ki intelektualni krug su, izražavaju?i uverenje da se samo preko poštovanja ljudskih prava Srbija može svrstati u red uredjenih i demokratskih evropskih država, pozvali danas državne organe, politi?ke i druge društvene ?inioce da pruže ozbiljnu podršku razvoju civilnog  društva i njegovih organizacija. Oni su saopštili da je Medjunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, prilika da se srbijanskoj javnosti ponovo skrene pažnja na zna?aj i važnost poštovanja ljudskih prava. „Ovo tim pre, što zabrinjavaju dešavanaja koja se ispoljavaju u Srbiji, a koja o?ito odudaraju od savremenih evropskih i svetskih trendova o li?nim i gradjanskim pravima i slobodama“, navodi se u saopštenju ovih nevladinih organizacija. Sandža?ki odbor za zaštitu ljudska prava i sloboda i Sandža?ki intelektualni krug pozivaju sve odgovorne državne i politi?ke ?inioce da se odlu?no distanciraju i efikasno suprostave  politici i ideologiji, koje su u proteklom periodu bile obeležene najgrubljim kršenjem ljudskih prava.