PRIJEPOLJE/NOVI PAZAR- Predsednik Foruma mladih Sandža?ke demokratske partije Almir Mehoni? napustio je ovu stranku i zatražio brisanje svojih podataka iz datoteke ?lanstva. On je predsednika ove partije Rasima Ljaji?a, u pismu koje je prosledio i medijima, optužio za najodgovornijeg krivca za probleme unutar stranke, koji su kulminirali u poslednje vreme. Mehoni? je u izjavi radiju Sto plus rekao da Ljaji? ve? duže vreme vodi politiku koja nije u interesu bošnja?kog naroda. “Predsednik jedne bošnja?ke partije ne treba da prihvati funkciju predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Posao Rasima Ljaji?a se pretvorio u lažnog lovca na Ratka Mladi?a, a njegovo delovanje na iznalaženje razloga zbog ?eka ovaj haški optuženik još nije uhapšen”, rekao je Mehoni?. On je dodao da mu je smetao loš odnos predsednika i rukovostva ove stranke prema problemu rešavanja statusa Sandžaka i bošnja?ke zajednice. “Ne mogu da se pomirim sa ?injenicom i izjavama u vezi sa Vladikom Filaretom, a smatram da Ljaji? i SDP koriste poslednje sukobe unutar Islamske zajednice da politi?ki profitiraju”, dodao je Mehovi?. On je naveo da napuštanje SDP-a ne zna?i i prestanak njegovog politi?kog angažovanja. „ Bošnja?ki narod ima pravo na politi?ku alternativu spram Ljaji?a i Ugljanina. Siguran sam da Sandžak i Bošnjaci imaju snage za to“, naveo je Mehoni?. U Sandža?koj demokrtaskoj partiji nisu želeli da komentarišu razloge  Mehoni?evog napuštanja ove stranke, navode?i da nisu dobili pismo njegove ostavke. U ovoj partiji je radiju Sto plus re?eno da je za predsednika Foruma mladih još u julu mesecu imenovan Džemil Divanefendi?, iako na zvani?nom sajtu ove stranke još uvek stoji ime Almira Mehoni?a.