NOVI PAZAR- Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet- Sandžak” pozvalo je sve zainteresovane da se prijave na konkurs za besplatan kurs za rad na ra?unarima, u prostorijama Teledoma. Iz ovog društva je saopšteno da ?e prilikom odabira 150 kandidata, koliko je predvi?eno projektom, prednost imati gra?ani koji nisu u mogu?nosti da plate privatne kurseve na ra?unarima, kao i siromašni studenti i srednjoškolsci završne godine. “S obzirom na ranije iskustvo i nemogu?nost da sve prijavljene kandidate primimo na besplatni kurs, odlu?ili smo da im ove godine na drugi na?in iza?emo u susret. Naime, tim kandidatima ?e biti ponu?en kurs u okviru kojeg ?e oni sami snositi troškove angažmana profesora, a Teledom Novi Pazar je ponudio besplatno koriš?enje njihovih prostorija i koriš?enje kompjuterske opreme”, navodi Merhamet- Sandžak u saopštenju. Konkurs za besplatan kurs za rad na ra?unarima otvoren je do ponedeljka, 19. Novembra, kada ?e biti I obavljeno selektiranje prijavljenih u?esnika.