Mešihat IZ: Projekat veronauke ne sme biti uništen
Mešihat Islamske zajednice u Srbiji uputio je danas otvoreno pismo direktorima osnovnih i srednjih škola u kom navodi da neće dozvoliti da veronauka, kao projakat od opšteg značaja za sve muslimane u Srbiji, bude uništen.

IZ u Srbiji je od direktora škola zatražila da postupaju u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kom veroučitelj može biti angažovan u školi samo ako ga odredi tradicionalna verska zajednica.

Mešihat IZ na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić ponovo je osudio nedavnu odluku o smeni člana Komisije za veronauku Mevluda Dudića označavajući je kao diskriminatorsku i nezakonitu i kao odluku koja vodi uništenju islamske veronauke.

Ta zajednica istakla je u saopštenju da režim u Srbiji primenjuje dvostruke standarde kada je u pitanju zaštita prava građana, pa za Bošnjake, kako se dodaje, ne važe zakoni koji važe za druge već se donose posebni „s ciljem gušenja institucija i projekata koji mogu rezultirati podizanjem standarda i razvoja regije“.