Mešihat Islamske zajednice u Srbiji očekuje da im budu vraćena sva dokumenta koja im je država oduzela još 1946. godine i čuvala ih u arhivama.

 

Portparol Mešihata Samir Tandir rekao je radiju Sto plus da su ta dokumenta, među kojima su i matične knjige, od Islamske zajednice oduzeta na brutalan i protivzakonit način.

 

“Mešihat je u više navrata upućivao usmene i pismene zahteve da nam se dokumenta, kao i vakufska imovina, vrate. Najava zvaničnika vlade da će do toga u skorije vreme doći je veoma pozitivna i ohrabrujuća”, rekao je Tandir.

 

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković rekao je ranije da su u toku konsultacije o načinima vraćanja tih knjiga verskim zajednicama.

 

„Te matične knjige predstavljaju kulturna dobra i moraju u skladu sa tim biti vraćena. Kad se ispune svi uslovi potpisaćemo sporazum o vraćanju“, kazao je Marković.