NOVI PAZAR  Mešihat Islamske zajednice u Srbiji na ?elu sa muftijom Muamerom Zukorli?em zatražio je danas od ministra pravde Dušana Petrovi?a da kontroliše dosadašnji rad okružnog tužioca u Novom Pazaru Saliha Karišika. Zamenik predsednika Mešihata Mevlud Dudi? je u otvorenom pismu ministru Petrovi?u okružnog tužioca optužio za loše stanje u ovoj ustanovi i vezu sa organizovanim kriminalom. Mešihat je Karišika optužužio i za saradnju sa predsednikom novopazarske opštine Sulejmanom Ugljaninom “u cilju razbijanja” Islamske zajednice. “Na?in na koji se tužilac ophodio prema napadima grupe aktivista Sulejmana Ugljanina na Altun-alem džamiju, koji su tom prilikom vatrenim oružjem ranili jednog uposlenika Islamske zajednice, prevršio je svaku meru”, navodi se u ovom pismu. Dodaje se i da je tužilac “pravdao napada?e” i pokušao da skrene tok istrage. “Indikativno je da je Tužilaštvo pokrenulo krivi?ne prijave protiv nekoliko lica koja su se u vreme napada nalazila u dvorištu džamije, što jasno govori da se iza toga kriju neke druge namere, a ne procesuiranje krivi?ne odgovornosti koja ne postoji”, naveo je Dudi? u pismu ministru pravde Petrovi?u.