NOVI PAZAR– Sadža?ki književni susreti, koje po drugi put organizuje Bošnja?ko nacionalno ve?e, po?inju sutra promocijom knjige “No?no putovanje poslanika Muhammeda”, koju je sa latinskog preveo Sinan Gudževi?. Iz Ve?a je saopšteno da ?e susrete na Univerzitetu u Novom Pazaru sve?ano otvoriti pomo?nik ministra za kulturu i medije Dragan Janji?. Susreti se nastavljaju u subotu, kada ?e Zuvdiji Hodži?u biti dodeljena knjizevna nagrada “Pero ?amila Sijari?a”. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Novi Pazar, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Na susretima ?e u?estvovati tridesetak književnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Luksemburga, Švedske i Nema?ke.