BEOGRAD– Ministar vera Srbije Radomir Naumov ?estitao je islamski praznik Kurban bajram velikodostojnicima, verskim službenicima, u?enicima medresa, studentima fakulteta i svim islamskim vernicima u Srbiji. Ministar je poželeo da svaki pojedinac i porodica islamske veroispovesti Kurban bajram provedu u miru, zadovoljstvu, u me?usobnoj slozi i ljubavi, kao i u razumevanju sa komšijama druge vere i nacije. "Neka veliki praznik i njegove poruke osnaže uverenje islamskih
vernika da udruženim naporima možemo sa?uvati celovitost Srbije kao
zajedni?ke otadžbine u kojoj se poštuju kulturne i verske
razli?itosti i neprekidno poboljšavaju uslovi da svaka nacionalna i
verska zajednica razvija i slobodno afirmiše svoje najviše
vrednosti", kaže se u ?estitki.