BEOGRAD-Ministarstvo vera podsetilo je investitora i izvo?a?e radova na rekonstrukciji Altun-alem džamije u Novom Pazaru da je to zdanje kulturno dobro velikog zna?aja i da je zakonom zabranjeno da se bilo kakvi radovi izvode bez projekta i nadzora ovlaš?enog stru?nog organa. Ministarstvo je pozvalo i Republi?ki zavod za zaštitu spomenika kulture i Regionalni zavod Kraljevo, da odmah preduzmu mere iz svoje nadležnosti da zaustave radove na džamiji dok se ne izradi i odobri projekat rekonstrukcije. Svim organima i velikodostojnicima Islamske verske zajednice upu?en je poziv da ne donose odluke i ne preduzimaju aktivnosti kojima se gra?anima muslimanske veroispovesti ograni?avaju verske slobode zajem?ene Ustavom Srbije i Zakonom o crkvama i verskim zajednicama. U Islamskoj verskoj zajednici poslednjih dana primetna je opasna i neprihvatljiva tendencija da se odre?enom broju verskih službenika ograni?avaju radna prava i da se dovodi u pitanje njihov radno-pravni status, precizirano je u saopštenju. Kao javna zajednica od šireg društvenog zna?aja, Islamska verska zajednica dužna je da svojim autonomnim propisima i aktima onemogu?i neprihvatljive pojave i nezakonite aktivnosti pojedinih svojih organa, navodi se u saopštenju. Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu 3. oktobra izabrala je Adema Zilki?a za reisu-l-ulemu i smenila Muamera Zukorli?a sa mesta glavnog muftije i predsednika mešihata Islamske zajednice Sandžaka. Zukorli?, kojeg podržava Islamska zajednica u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, osporio je legitimnost tih odluka i na saboru Islamske zajednice Sandžaka 6. oktobra dobio podršku da ostane na tim funkcijama. Vernici koji podržavaju Zilki?a od 6. novembra svakodnevno se mole ispred Altun alem džamije, za koju tvrde da su je na prevaru zauzele Zukorli?evi sledbenici.