Mladi atleti?ari sve bolji

Na krosu radiotelevizije Srbije u Zaje?aru seniorka Teodora Simovi? je na stazi od 5.200 metara zauzela tre?e mesto. U konkurenciji u?enika osnovnih i srednjih škola Novopazarci su zauzeli nekoliko prvih mesta. Ilda Dautovi? na 500, Selma Mustafi? na 600, Amela Terzi? na 800 i Muamer Hasanovi? na 1.200 metara. Hasanovi?evi ukupni rezultati u ovoj godini omogu?ili su mu da bude uvršten i na listu reprezentativaca za u?eš?e na Igrama Jugoisto?ne evrope. On ?e, ukoliko prihvati poziv Atletskog saveza, biti ?lan 45-to?lane ekipe koja ?e se od 14. do 21. oktobra u Solunu takmi?iti u više disciplina.