NOVI PAZAR– Akcija "Mobilni parlament", koju organizuju Skupština Srbije i Misija OEBS-a, ?iji je cilj upoznavanje gra?ana sa na?inima funkcionisajna ovog zakonodavnog tela, bi?e održana danas u Novom Pazaru. Tema akcije su predstoje?i lokalni izbori, zakonske izmene i ravnomerni regionalni razvoj. Program podrazumeva terenske posete poslanika Skupštine Srbije i predstavnika stru?nih službi gradovima u Srbiji, a osnovni cilj je približavanje parlamenta gra?anima. Poslanici ?e danas u 16 ?asova održati tribinu u novopazarskoj Gimnaziji, a u 18 sati u Sali Univrziteta, u kojoj se održavaju sednice Skupštine opštine. Osim Novog Pazara skcija ?e biti održana i u Tutinu, Sjenici i Prijepolju.