NOVI PAZAR- Akcija "Mobilni parlament", koju organizuju Skupština Srbije i Misija OEBS-a, ?iji je cilj upoznavanje gra?ana sa na?inima funkcionisajna tog zakonodavnog tela, bi?e održana od 16. do 19. oktobra u ?etiri opštine
Sandžaka. U saopštenju Skupštine Srbije navodi se da ?e akcija "Mobilni parlament" biti održana u opštinama Novi Pazar, Tutin, Sjenica i Prijepolje, a tema ?e biti predstoje?i lokalni izbori, zakonske izmene i ravnomerni regionalni razvoj. Taj program podrazumeva terenske posete poslanika Skupštine Srbije i predstavnika stru?nih službi gradovima u Srbiji a osnovni cilj je približavanje parlamenta gra?anima. Poslanici ?e u svakoj od tih opština održati po tribinu u jednoj srednjoj školi i u prostorijama lokalne samouprave. Parlamentarci ?e sa srednjoškolcima razgovarati o perspektivi mladih, zapošljavanju i procesu evropskih integracija. Gra?ani tih opština ima?e priliku da se upoznaju sa na?inom funkcionisanja parlamenta kao i da postave pitanja o temama koje ih zanimaju.