NOVI PAZAR- Narodni poslanik i potpredsednik Sandža?ke demokratske partije Mujo Mukovi? optužio je danas predsednika novopazarske opštine i lidera koalicije Lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina da je inicirao sukob unutar Islamske zajednice. On je na konferenciji za novinare u Novom Pazaru rekao da Ugljanin “pokušava da osnuje svoju, partijsku, Islamsku zajednicu, jer nije mogao da kontroliše Mešihat u Sandžaku”. Prema Mukovi?evoj oceni, Ugljanin na politi?koj sceni opstaje zahvaljuju?i  “konstantnom” proizvo?enju sukoba. “Prvo je bio u sukobu sa državom (po?etkom 90-tih), posle toga sa nama (SDP), a sada mu je neprijatelj Islamska zajednica”, rekao je Mukovi?. On je naglasio da je i SDP „imao šta da zameri Islamskoj zajednici, ali da ne želi da napada zajedni?ku instituciju svih Bošnjaka. “Islamska zajednica je doprinela opstanku Bošnjaka u Sandžaku”, rekao je Mukovi?. On se na istoj konferenciji za novinare oštro suprotstavio kandidaturi Zejnepe Kavraji? za sudiju Ustavnog suda, koju je za tu funkciju predložio poslani?ki klub manjina u Skupštini Srbije. Mukovi? je kategori?no izjavio da Zejnepa Kavraji? „ne?e biti“ sudija Ustavnog suda. „Zato što je bila ?lan Jula, sada je ?lan SDA i u?estvovala u izbornim kra?ama na izborima u Novom Pazaru“, rekao je Mukovi?. Poslanik koalicije Lista za Sandžak Bajram Omeragi? ju?e je rekao da je  poslani?ki klub manjina podneo predlog predsedniku parlamenta Olivera Duli? da se za sudiju Ustavnog suda Srbije izabere Zejnepa Kavraji?. "Nadam se da ?e ve?ina poslani?kih grupa poštovati Ustav koji kaže da pripadnici manjina imaju pravo da budu zastupljeni u svim institucijama", rekao je Omeragi? i dodao da Bošnjaka nema ni u vrhu pravosu?a, tužilaštva i policije i da je došlo vreme da se pošalje pozitivna poruka manjinama. Omeragi? je naveo da Zejnepa Kavraji? nikada nije bila ?lan neke politi?ke stranke.