NOVI PAZAR- Sva bira?ka mesta u Srbiji bi?e otvorena u nedelju 20. januara od sedam sati ujutro do 20 sati uve?e. Na listi za predsedni?ke izbore 20. januara je devet kandidata ?iji je redosled 3. januara utvrdjen žrebom. Na listi su: Tomislav Nikoli? (Srpska radikalna stranka), Jugoslav Dobri?anin (Reformisti?ka stranka), Boris Tadi? (Demokratska stranka), Velimir Ili? (Nova Srbija), Ištvan Pastor (Madjarska koalicija), Marijan Risti?evi? (Narodna selja?ka stranka), ?edomir Jovanovi? (Liberalno demokratska partija), Milutin Mrkonji? (Socijalisti?ka partija Srbije) i Milanka Kari? (Pokret snaga Srbije). Izborna ?utnja po?inje u pono? izmedju 17. i 18. januara i završava se u 20 sati 20. januara. Tokom tog perioda zabranjena je izborna propaganda.