Na dva univerziteta u Novom Pazaru ove školske godine imaće mesta za
ukupno 1.780 budućih studenata.

Državni univerzitet u Novom Pazaru u prvu godinu studija upisaće 620
studenata, od kojih će se 301 školovati o trošku države, a 319 brucoša će sami
plaćati troškove školarine.
 

Najviše brucoša upisaće Fakultet tehničkih nauka gde ima 225 slobodnih
mesta-118 na budžetu i 107 samofinansirajućih.
 

Na Pravno-ekonomskom fakultetu indeks će dobiti 200 studenata, od kojih
će 90 imati finansijsku podršku države.
 

Filozofski fakultet ima 195 mesta, a konkursom je predviđeno da se na
tom fakutetu 93 studenta školuju iz budžeta.
 

Na Internacionalnom
univerzitetu u Novom Pazaru ove školske godine ima mesta za 1.160 brucoša.
 

Najviše studenata
upisaće Fakultet humanističkih nauka gde ima mesta za 660 brucoša mesta, dok na
Pravnom fakultetu ima mesta za 320 budućih studenata.
 

Fakultet za menadžment
i poslovnu ekonomiju ove školske godine upisuje 100 studenata, a Fakultet za
informatiku i informacione tehnologije 80.
 

Školarina na Državnom univerzitetu, koji upisuje treću generaciju
studenata, na svim smerovima je 35.000 dinara, osim na departmanu za likovnu umetnost
gde iznosi 90.000 dinara. Strani državljani plaćaju 1.000 evra za školarinu.

Godišnja školarina na
Internacionalnom univerzitetu iznosi oko 1.000 evra