NOVI PAZAR– Univerzitet u Novom Pazaru ove školske godine upisao je
drugu generaciju studenata, a planirani broj od 600 brucoša popunjen
je u drugom upisnom roku. Na tri fakulteta, koji imaju osam smerova,
studira 900 studenata prve i druge godine, a pored njih studira još
700 akademaca u odeljenjima Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca,
Fakulteta za fizi?ku kulturu iz Niša, Fakulteta za informatiku i
Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice i 500 studenata odeljenja
beogradskog U?iteljskog fakulteta. Zgrada Univerziteta ima 6000
kvadrata, ali zbog velikog broja studenata planirana je nadogradnja od
oko 700 kvadrata, da bi Univerzitet dobio još sedam novih u?ionica.
Radove ?e finansirati opština Novi Pazar. Prilikom nedavne posete
Univerzitetu u Novom Pazaru ministar prosvete Zoran Lon?ar obe?ao je
da ?e ova visokoškolska ustanova imati ravnopravan status za dobijanje
akreditacije i da ?e studenti pod istim uslovima kao i njihove kolege
sa drugih univerziteta mo?i da konkurišu za dobijanje studenskih
kredita.