Napreduje projekat pretvaranja aerodroma Lađevci iz vojnog u civilni


MEGA program Američke agencije za međunarodni ravoj je povećao svoje učesće u finansiranju troškova izrade Studije opravdanosti pretvaranja vojnog aerodroma „Lađevci“ u mešovitu vazdušnu luku sa 48 na 83 odsto, čime su smanjeni troškovi zainteresovanih 11 gradova i opština u okruženju.

Gradovi Kragujevac i Kraljevo su potpisali 4. maja 2009. godine sa još devet gradova i opština centralne Srbije Protokol o saradnji i srazmernom učešću u izradi studije koja bi trebalo da bude završena do kraja avgusta ove godine.

Kako je Vlada prethodno saopštila, država će aktivno biti uključena u sve neophodne investicione zahvate u realizaciji projekta, za koji su predviđena „okvirna“ sredstva od 2,4 milijarde dinara.


Vlada Srbije je donela zaključak o prioritetnom značaju transformacije aerodrome Lađevci iz vojnog u civilni.