Uz finansijsku pomoć Vlade
Srbije jesenas će biti nastavljena izgradnja pešterske magistrale ukupne dužine
63 kilometara, koja će preko istoimene visoravni povezati Tutin i Sjenicu i 50
sela sa 30.000 stanovnika.