NOVI PAZAR– Arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika u Kraljevu Rajko ?ubri? izjavio je danas da ?e gra?evinskoj inspekciji predložiti da zabrani dalje radove na rekonstrukciji Altun-alem džamije u Novom Pazaru. On je tokom obilaska ovog verskog objekta ocenio da su radovi zapo?eti bez kompletne dokumentacije.

“Došli smo na zahtev opštinskog Odelenja za urbanizam i smatram da radovi treba da se obustave dok se dokumentacija ne kompletira i gra?evinska inspekcija izda dozvolu”, rekao je ?ubri?. Optužbe dve me?usobno nepriznate islamske zajednice u Srbiji nastavljene su ju?e po pitanju”, kako tvrde dve strane, “zauzimanja”, odnosno “renoviranja” džamije u Novom Pazaru. Šef kabineta novoizabranog reisa Jakup Lekovi? izjavio je ju?e da je “oko 50 naoružanih pripadnika obezbe?enja  glavnog muftije Muamera Zukorli?a `zauzelo” centralnu novopazarsku Altun-alem džamiju. Predsednik medžlisa za Novi Pazar Sead Ša?irovi? demantovao je Lekovi?eve navode izjavom da je re? o  planiranoj rekonstrukciji jedne od najstarijih džamija u Srbiji. "To je apsolutna neistina, nikakvih incidenata nije bilo, re? je o planiranoj rekonstrukciji koja ?e, s obzirom na to da je objekat ošte?eniji nego što smo mislili, trajati duže od o?ekivanog.”, rekao je Ša?irovi?. On je dodao da se gra?evinski radovi na objektu pod zaštitom države obavljaju uz uredno pribavljenu dozvolu Zavoda za zastitu spomenika. Mešihat Muamera Zukorli?a je u vezi sa spornom rekonstrukcijom danas saopštio da je Okružnom tužilaštvu u Novom Pazaru predao zahtev za preduzimanje zakonskih mera protiv protiv Lekovi?a i Zilki?a zbog izjava medijima u vezi sa ovom džamijom. Bošnja?ko nacionalno ve?e najoštrije je danas osudilo upad u Altun- alem džamiju u Novom Pazaru i obavljanje “neovlaš?enih” iskopa unutar ovog objekta. “Tražimo od države i njenih nadležnih organa da preduzmu sve neophodne i zakonom predvi?ene mere u cilju zaštite ove džamije, uklju?uju?i i podnošenje krivi?nih prijava i investitoru i izvo?a?u radova”, navodi se saopštenju Ve?a.