NOVI PAZAR– Optužbe dve me?usobno nepriznate islamske zajednice u Srbiji danas su nastavljene po pitanju”, kako tvrde dve strane, “zauzimanja”, odnosno “renoviranja” džamije u Novom Pazaru. Šef kabineta novoizabranog reisa Jakup Lekovi? potvrdio je Sto plus radiju da je “jutros oko 50 naoružanih pripadnika obezbe?enja  glavnog muftije Muamera Zukorli?a `zauzelo” centralnu novopazarsku Altun-alem džamiju. “Na prevaru su, pod izgovorom da je re? o po?etku rekonstrukcije, uzeli klju?eve od ?uvara”, rekao je Lekovi?. On je tim povodom rekao da ?e IZ ubrzo angažovati Ministrarstvo vera i Zavod za zaštitu spomenika, jer „ne postoji dozvola” da se nešto ovako uradi. “Angažova?emo i advokata, jer je ovo sve ura?eno na prevaru da bi se  spre?io novoizabrani muftija sandža?ki Hasib Suljovi? da klanja podne namaz sa vernicima”, rekao je Lekovi?. Predsednik medžlisa za Novi Pazar Sead Ša?irovi? demantovao je Lekovi?eve navode izjavom da je re? o  planiranoj rekonstrukciji jedne od najstarijih džamija u Srbiji. "To je apsolutna neistina, nikakvih incidenata nije bilo, re? je o planiranoj rekonstrukciji koja ?e, s obzirom na to da je objekat ošte?eniji nego što smo mislili, trajati duže od o?ekivanog. Želimo da ovu džamiju temeljno i korektno renoviramo, jer je vlaga uništila unutrašnji deo”, rekao je Ša?irovi?. On je dodao da se gra?evinski radovi na objektu pod zaštitom države obavljaju uz uredno pribavljenu dozvolu Zavoda za zastitu spomenika. Altun-alem džamija u Novom Pazaru je sagra?ena u prvoj polovini 16. veka. Deo imama iz nekoliko sandža?kih gradova imenovao je Adema Zilki?a za reis-ul-ulemu u Srbiji i Muamera Zukorli?a smenio sa funkcije glavnog muftije u Srbiji. Oni su, tako?e, saopštili da se Islamska zajednica u Srbiji reorganizuje na drugim principima i izdvaja iz sastava Rijaseta u Bosni i Hercegovini. Sandža?ki Mešihat na ?elu sa Muamerom Zukorli?em je, s druge strane, nelegalnim proglasio sve odluke imama koji se deklarišu kao Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu. Obe strane za sebe tvrde da su jedini legalni i legitimni predstavnici muslimana u Srbiji. Nakon toga se nekoliko incidenata dogodilo u Sjenici, Prijepolju i Novom Pazaru.