NOVI PAZAR– Rijaset Islamske zajednice Srbije na ?elu sa Ademom Zilki?em optužio je danas glavnog muftiju IZ sa sedištem u Novom Pazaru Muamera Zukorli?a da provocira sukobe u džamijama. Zilki? je u otvorenom pismu ministru policije Draganu Jo?i?u zatražio “potrebne mere” kako bi se objekti i vernici zaštitili od “izgreda i demonstriranja sile, sa ciljem da se verinci silom privole da budu uz Zukorli?a”. Zilki? je u pismu naveo da je ju?e u 12.30 ispred džmije Kle?e u Tutinu napadnut ?lan džematskog odbora Bektaš Klimenta, koji je zadobio lakše telesne povrede. “Stri?evi? Muamera Zukorli?a, Edib Zukorli? zajedno sa svojim zetom Aldinom Hotom, po nalogu Muamera Zukorli?a je promenio bravu na vratima džamije”, na šta je reagovao ?lan džematskog odbora Bektaš Klimenta. “Posle kra?e prepirke Aldin Hot je napao bektaša Klimentu, nanevši mu lakše povrede, uz pretnju da ?e uništiti njega i sve koji su uz Rijaset Islamske zajednice”, naveo je Zilki?. On je dodao da su brave 19. decembra 2007. preko no?i promenjene na još jednoj džamiji u centru Tutina i upravne zgrade Odbora medžlisa IZ Tutina. “Želim vas podsetiti da u Sandžaku svakog momenta može do?i do prolivanja krvi i da se nasilje od strane Zukorli?evih naoruzanih ljudi više ne može podnositi”, navodi Zilki? u pismu ministru Jo?i?u.