BEOGRAD– Ministar vera Srbije Radomir Naumov izjavio je da se država ne?e mešati u organizacione stvari verskih zajednica jer prihvata na?in na koji se vernici organizuju. "Država se ne?e mešati u organizacione stvari verskih zajednica. Verske zajednice su nešto razli?ito od crkve. One obuhvataju vernike iste veroispovesti na jednoj teritoriji koji se sami organizuju i kako se oni organizuju to država prihvata", kazao je Naumov povodom incidenata u kojima su u?estvovale dve frakcije Islamske zajednice u Srbiji. Ministar je novinarima nakon potpisivanja ugovora kojim su manastiru Sopo?ani na koriš?enje predata dva ugostiteljska objekta, kazao da problem poput onog u Sandžaku nije problem Ministarstva "ve? organa i politi?ara koji treba da obezbede red i mir na terenu". Upitan koja je od dve islamske zajednice registrovana, Naumov je kazao da država priznaje obe islamske verske zajednice – i onu registrovanu u Beogradu i onu registrovanu u Novom Pazaru. "Ima mesta i za Rijaset i za mešihate. Priznajemo jednu Islamsku zajednicu, a ovo su organizacione forme", kazao je Naumov. Više desetina imama i verskih službenika iz više sandža?kih gradova održali su sednicu u Novom Pazaru na kojoj su osnovali još jedan mešihat Islamske zajednice Sandžaka i smenili glavnog muftiju i predsednika Mešihata Muamera Zukorli?a. Sabor Islamske zajednice u Srbiji podržao je u subotu, 6. oktobra u Novom Pazaru glavnog muftiju Muamera Zukorli?a i pozvao na teobu (pokajanje) "nekoliko" imama koji su nedavno imenovali Adema Zilki?a za vrhovnog poglavara muslimana u Srbiji. Nakon toga se nekoliko incidenata dogodilo u Sjenici i Novom Pazaru.