NOVI PAZAR- Povodom naloga Trgovinskog suda iz Užica da štrajka?i Holding komapnije „Vojin Popovi?“ napuste upravnu zgradu, radnici su danas saopštili da ne?e iza?i iz ovih prostorija po cenu života. Predstavnik Asocijacije nezavisnih sindikata Džemo Graca pozvao je danas premijera Srbije Vojislava Koštunicu da obrati pažnju na ovaj nekadašnji gigant. „Koštunica može da pomogne da se ova firma vrati na stare staze i da nastavi nesmetano da radi“, rekao je Graca na konferenciji za novinare. On je rekao da radnici ne?e iza?i iz firme prema nalogu Trgovinskog suda iz Užica. „ Ako bude potrebno zapali?emo one koji do?u da nas izbace,a i mi ?emo se zapaliti sa njima“, poru?io je Graca. ?lan Štajka?kog odbora u ovog preduze?a Dejan Todorovi? rekao je da je ste?ajni upravnik Budimir Avramovi? ovlastio obezbe?enje jedne firme iz Beograda da pokupe dokumentaciju Holding komapnije „Vojin Popovi?“, radi, po njegovim re?ima, prikrivanja enormne kra?e. „Mi tu dokumentaciju ne?emo unuštiti, jer ona je, pre svega potrebna nama u pravnoj borbi protiv njih“, rekao je Todorovi?. Ste?aj Holdinga "Vojin Popovi?" proglašen je oktobra 2005. godine. Tridesetak radnika ovog preduze?a stupili su nekoliko meseci kasnije u štrajk, traže?i novi na?in privatizacije.